Díjmentes szolgáltatásaink

» Feliratkozás hírlevélre
» Ingyenes pályázatfigyelés

PÁLYÁZATOK

Padros Consulting
Pályázati és Tanácsadó Iroda


Telefon/fax: 256-4865
Mobil: 06-30-653-8533
Mobil: 06-30-746-8303

E-mail:
padrosinfo@gmail.com

GOP 2.1.1/B

Kódszám:

GOP-2011-1.3.1/A

KMOP-2011-1.1.4/A

 

A jelen pályázati kiírás célja olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

minimum 15 millió Ft, maximum 500 millió Ft

A GOP-2011-1.3.1/A es KMOP-2011-1.1.4/A pályázati kiírás esetében:

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a.

 

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

kísérleti fejlesztés esetében a K+F projekttámogatásra elszámolható költség 25 százalékát.

 

d) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor

da) kisvállalkozásnak minősül, akkor az előzőekben kiszámolt támogatás mértéke alkalmazott (ipari) kutatás és kísérleti fejlesztés esetében 20 százalékponttal növekszik,

db) középvállalkozásnak minősül, akkor az előzőekben kiszámolt támogatás mértéke alkalmazott (ipari) kutatás és kísérleti fejlesztés esetében 10 százalékponttal növekszik.

 

B.) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, illetve eszközbeszerzés esetén a projekthez nyújtható

támogatás mértéke:

Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúli Régióban 50%; Közép-Dunántúli

Régióban 40%; Nyugat-Dunántúli Régióban és Pest megyében 30%; Budapesten 10%.

Ezek az arányok kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10

százalékponttal növekednek.

 

KMOP-s pályázatok esetében a regionális beruházási támogatás mértéke nem haladhatja meg a 35%- ot.

A csekély összegű támogatás esetében az elérhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális támogatás esetén számított támogatási mértéket.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 

1. Árbevétel vállalás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évet követő 2 egymást követő üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás 30%-at.

 

2 Létszámtartás

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évet közvetlenül követő 2 egymást követő üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

 

PÁLYÁZÓK KÖRE

Mikro-, kis- vagy középvállalkozások: ezen belül kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, szövetkezetek.

 

min. 2 lezárt teljes üzleti évvel kell rendelkezni

éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes

üzleti évben minimum egy fő legyen

 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

a) K+F projekttámogatás, amelynek kötelezően a projekt részét kell képeznie:

 

Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.

 

Alkalmazott (ipari) kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban; magában foglalja az ipari kutatáshoz szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg felhasználható prototípusokat.

 

Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is), azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy

hasznosítás céljából.

 

K+F projekttámogatás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

Munkatársak alkalmazása

Kutatók, fejlesztők, technikusok, és egyéb kisegítő személyzet tekintetében a munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig.

 

Eszközbeszerzés

Eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) kutatás-fejlesztési projekthez történő beszerzésének költségei a vételár mértékéig.

 

Immateriális javak beszerzése:

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

 

Szolgáltatás igénybevétele

a) Kutatás-fejlesztési célt szolgáló ingatlan bérleti díja.

b) Kutatás-fejlesztési célt szolgáló eszközök bérleti díja.

c) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint a kizárólag a kutatás-fejlesztési tevékenységhez igénybe vett tanácsadás (beleértve az iparjogvédelmi tanácsadást) és hasonló szolgáltatások költségei, amennyiben azokat a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe

 

Anyagbeszerzés

Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

 

b) Regionális beruházási támogatás:

ba) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának

bb) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

bc) Információs technológia fejlesztés

bd) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 

c) Csekély összegű támogatás:

ca) Piacra jutás támogatása

cb) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA

 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

 

 

ÖNRÉSZ

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

ELŐLEG IGÉNYLÉSE

Jelen pályázati kiírás keretében 25 % előleg igényelhető.

 

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges folyamatosan.

 

 

Díjmentes pályázati előminősítés!

Pályázatképes az ötlete?
Pályázóképes a szervezete?

Tudja meg Ön is!

Bővebben  
HÍREK

2015.10.01

Óriási EU-pénzek: 300 új emberrel készül az Államkincstár

Óriási EU-pénzek: 300 új emberrel készül az Államkincstár
Miután két hete elhangzott, hogy szeptember vége körül várhatók a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (... Részletek

2015.09.22

Több mint kétszázezer letöltésnél tart a brüsszeli közvetlen forrásokat ismertető pályázati honlap

Egy hónappal ezelőtti elindítása óta mintegy 210 ezres oldalletöltést ért el a brüsszeli közvetlen forrásokat ismertető pályázati honlap, a www.palyazatokmagyarul.eu oldal - közölte... Részletek

2015.09.22

Tényleg özönlöttek a tízmilliárdok a legnépszerűbb kkv-pályázatra

Tényleg özönlöttek a tízmilliárdok a legnépszerűbb kkv-pályázatraAz e hét hétfői adatok alapján a tavaly meghirdetett két GINOP-felhívásnál már csak összesen 7 pályázatnál ne... Részletek